ข่าวสาร

โครงการบุญรักษา สงฆ์ไทยห่างไกลโรค ฉีดวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ ประจำปี 2564

เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2564 โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล รัตนาธิเบศร์ ได้ออกให้บริการฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ แด่พระภิกษุสงฆ์ ตามโครงการบุญรักษา สงฆ์ไทยห่างไกลโรค ณ วัดบัวขวัญ พระอารามหลวง จ.นนทบุรี  โดยทางโรงพยาบาลยังคงให้บริการฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ โดยไม่มีค่าใช้จ่าย ในเขตพื้นที่ จ.นนทบุรี อย่างต่อเนื่อง 

 


ข่าวสารอื่นๆ