ข่าวสาร

มอบสิ่งของเครื่องใช้ พร้อมเงินสด แด่วัดพระบาทน้ำพุ เพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยที่ติดเชื้อ

มอบสิ่งของเครื่องใช้ พร้อมเงินสด แด่วัดพระบาทน้ำพุ เพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยที่ติดเชื้อ

คุณดารารัตน์  สิทธิรัตน์  ผู้อำนวยการฝ่ายบริการ โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล รัตนาธิเบศร์ เป็นตัวแทนมอบเงินสด พร้อมสิ่งของเครื่องใช้  จากโรงพยาบาล และพนักงานโรงพยาบาลเกษมราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล รัตนาธิเบศร์ ร่วมกันมอบแด่ พระชินกร สิริจันฺโท พระเลขาท่านเจ้าอาวาส วัดพระบาทน้ำพุ เพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยที่ติดเชื้อ  ในความอุปการะของพระราชวิสุทธิประชานาถ (อลงกต ติกฺขปญฺโญ) เจ้าอาวาสวัดพระบาทน้ำพุ


ข่าวสารอื่นๆ