ข่าวสาร

มอบทุนการศึกษาจากการประกวด KHK 2019

วันอังคารที่ 19 พฤศจิกายน 2562 ที่ผ่านมานี้ ดร.นพ.ธรรณวัฐ วัฒนาเศรษฐ์ ผู้อำนวยการฝ่ายรังสีวินิจฉัย/MRI และลูกค้าฝ่ายต่างประเทศ เป็นตัวแทนมอบทุนการศึกษาให้แก่น้องดีหวา เด็กหญิงปานฝัน ฉิมวารี จากโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ รางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่ง มูลค่า 20,000 บาท จากการประกวด Kasemrad Healthy Kids 2019 ในวันเสาร์ที่ 14 กันยายน 2562 ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่าเวสต์เกต


ข่าวสารอื่นๆ