ข่าวสาร

กิจกรรมนิทรรศการวิชาการ ประจำปีการศึกษา 2563 โรงเรียนศรีบุณยานนท์

กิจกรรมนิทรรศการวิชาการ ประจำปีการศึกษา 2563 โรงเรียนศรีบุณยานนท์

โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล รัตนาธิเบศร์ ได้เข้าร่วมกิจกรรมออกบูธเกี่ยวกับสุขภาพ และแนวทางการประกอบวิชาชีพแก่นักเรียนและผู้ที่สนใจ  ในงานนิทรรศการวิชาการ น้อมสืบสานพระบรมราโชบาย สื่อสารด้วยภาษาแห่งโลกอนาคต (Coding)  ในวันพุธที่ 12 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 08.00 – 15.00 น. ณ โรงเรียนศรีบุณยานนท์

 หากโรงเรียนใดสนใจ ต้องการเชิญทาง รพ. ไปพูดบรรยายให้ความรู้ ติดต่อ คุณเปิ้ล ได้ที่สายด่วน 1218 กด 2 ต่อ 1045

ติดตามข้อมูลข่าวสารและกิจกรรมดีๆ ผ่านทาง Fanpage https://www.facebook.com/rtbInter/

 


ข่าวสารอื่นๆ