ข่าวสาร

KIDS TOUR 2019 ครั้งที่ 1

วันนี้ 22 สิงหาคม 2562 โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล รัตนาธิเบศร์ ได้จัดโครงการ “Kids Tour of KIH” ครั้งที่ 1 โดยเชิญคณะนักเรียนโรงเรียนมารีย์วิทยาเซนต์แมรี่ จำนวน 20 คน เข้าเยี่ยมชมโรงพยาบาลเกษมราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล รัตนาธิเบศร์ โดยมี แพทย์หญิงสุพจนี  หัถพรสวรรค์  รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลเกษมราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล รัตนาธิเบศร์  พร้อมด้วย คุณนนทพร  กลมดวง ผู้อำนวยการฝ่ายการพยาบาล ให้การต้อนรับ ก่อนที่จะพาน้องๆ เดินเยี่ยมชมตามแผนกต่างๆ อาทิ ห้องพักผู้ป่วยในเด็ก แผนกเด็กดี  แผนก Nursey  และแผนกทันตกรรม ซึ่งน้องๆ ให้ความสนใจ โดยมีแพทย์ และ พยาบาลให้คำแนะนำเกี่ยวกับวัคซีนที่จำเป็นในเด็กวัยนี้ พร้อมดูแลอย่างใกล้ชิด ปิดท้ายด้วยรับประทานเครื่องดื่มพร้อมอาหารว่าง และกิจกรรมตอบคำถามลุ้นรับ Gift Voucher และรับของที่ระลึกกลับโรงเรียนกันทุกคน

                สำหรับ โครงการ “Kids Tour of KIH” จัดขึ้นเพื่อเป็นจุดเริ่มต้นที่จะช่วยจุดประกายความฝันให้กับเด็กๆ ได้เรียนรู้ เกิดความเข้าใจในทักษะพื้นฐานทางด้านการประกอบอาชีพคุณหมอ พยาบาล ปลูกฝังจิตสำนึกในการแบ่งปัน เพื่อให้เกิดความคิดเชิงสร้างสรรค์ และช่วยกันพัฒนาโลกยุคปัจจุบันให้น่าอยู่ยิ่งขึ้น

                หากโรงเรียนใดสนใจเข้าเยี่ยมชมโรงพยาบาลในโครงการ Kids Tour of  KIH สามารถติดต่อคุณวารุณี  จิรภรณ์ไพศาล Call center 1218 กด 2 ต่อ 1045


ข่าวสารอื่นๆ