ข่าวสาร

BCH บริจาคเงินสนับสนุน รพ.บ้านแพ้ว

ผศ.ดร.พญ.สมพร หาญพาณิชย์ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท บางกอก เชน ฮอสปิทอล จำกัด (มหาชน) มอบเงินบริจาคเพื่อสนับสนุนการจัดซื้อเครื่องมือทางการแพทย์ให้โรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน) จ.สมุทรสาคร เป็นจำนวนเงิน 250,000 บาท

เนื่องจากสถานการณ์การระบาดของโรคโควิด-19 ที่ผ่านมาทำให้โรงพยาบาลหลายแห่งในประเทศไทยขาดแคลนทุนทรัพย์ในการจัดหาเครื่องมือและอุปกรณ์ช่วยเหลือผู้ป่วยในยามวิกฤตและยามฉุกเฉิน โรงพยาบาลในเครือเกษมราษฎร์ จึงเล็งเห็นความสำคัญที่จะทำให้ในพื้นที่ สามารถต่อสู้และผ่านพ้นวิกฤตครั้งนี้ไปได้

นอกจากนี้ จ.สมุทรสาคร ยังถือเป็นอีกหนึ่งพื้นที่เสี่ยงสูงที่สุดในประเทศไทย โดยยอดผู้ติดเชื้อรายวันมากกว่า 100 คน ที่ผ่านมา หลายภาคส่วนได้ร่วมแรงร่วมใจในการบริจาคทั้งเครื่องอุปโภคบริโภค และทุนทรัพย์ รวมถึงโรงพยาบาลในเครือเกษมราษฎร์ จึงขอเป็นกำลังใจให้ รพ.บ้านแพ้ว สามารถฝ่าฟันวิกฤตครั้งนี้ไปได้ด้วยกัน

 

 


ข่าวสารอื่นๆ