ข่าวสาร

โครงการบุญรักษา สงฆ์ไทยห่างไกลโรค ฉีดวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ ประจำปี 2563

โครงการบุญรักษา สงฆ์ไทยห่างไกลโรค ฉีดวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ ประจำปี 2563

ในวันที่ 15 มกราคม 2563 โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล รัตนาธิเบศร์ ได้ออกให้บริการฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ แด่พระภิกษุสงฆ์ ตามโครงการบุญรักษา สงฆ์ไทยห่างไกลโรค จำนวน 2 วัด ได้แก่ วัดสำโรง และวัดราษฎร์ประคองธรรม โดยทางโรงพยาบาลยังคงให้บริการฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ ฟรี ในเขตพื้นที่ จ.นนทบุรี อย่างต่อเนื่อง หากวัดใดสนใจฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ สามารถสอบถามข้อมูลได้ที่ฝ่ายการตลาด เบอร์ 098-270-9055

 

 

 

 

 

 

 

 

 


ข่าวสารอื่นๆ