ข่าวสาร

โครงการประกวดระบายสี “หนูน้อย RTB รักษ์โลก”

 โครงการประกวดระบายสี“หนูน้อย RTB รักษ์โลก” เพื่อปลูกฝังการรณรงค์ลดภาวะโลกร้อน และส่งเสริมการมีส่วนร่วมของลูกค้า พ่อ แม่ เด็กน้อย และเจ้าหน้าที่ โรงพยาบาลเกษมราษฏร์ รัตนาธิเบศร์ มีรายละเอียด ดังนี้

1.       ประเภทรางวัล แบ่งเป็นการประกวด 3 ระดับ

1.1.    ระดับอนุบาล

1.2.    ระดับประถมต้น

1.3.    ระดับประถมปลาย

2.       กติกาการประกวด

2.1.    เป็นเด็กที่เกิดโรงพยาบาลเกษมราษฏร์ รัตนาธิเบศร์ หรือ เคยเป็นผู้รับบริการที่โรงพยาบาลเกษมราษฏร์ รัตนาธิเบศร์

2.2.    สมัครและรับภาพวาดประกวดได้ที่ เคาน์เตอร์ OPD เด็ก

2.3.    ผู้เข้าประกวดต้องมีอายุ ไม่เกิน 13 ปี

2.4.    การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด

2.5.    สีที่ใช้เป็นสีเทียน, สีชอร์ค, สีไม้ เท่านั้น

2.6.    ภาพวาด ขนาด A5

3.       เกณฑ์การตัดสิน

3.1.    ด้านความสวยงาม

3.2.    ด้านความสร้างสรรค์

4.       รางวัล

4.1.    ระดับอนุบาล

4.1.1. ชนะเลิศ       : เงินรางวัล 1,000 บาท, ใบประกาศ และบัตรเกษมราษฏร์คลับเดี่ยว 1 ใบ มูลค่า 3,000 บาท

4.1.2. รองชนะเลิศ                : เงินรางวัล 500 บาท และใบประกาศ

4.2.    ระดับประถมต้น

4.2.1. ชนะเลิศ       : เงินรางวัล 1,500 บาท, ใบประกาศ และบัตรเกษมราษฏร์คลับเดี่ยว 1 ใบ มูลค่า 3,000 บาท

4.2.2. รองชนะเลิศ                : เงินรางวัล 1,000 บาท และใบประกาศ

4.3.    ระดับประถมปลาย

4.3.1. ชนะเลิศ       : เงินรางวัล 2,000 บาท, ใบประกาศ และบัตรเกษมราษฏร์คลับเดี่ยว 1 ใบ มูลค่า 3,000 บาท

4.3.2. รองชนะเลิศ                : เงินรางวัล 1,000 บาท และใบประกาศ

5.       ระยะเวลาในการดำเนินการ

5.1.    เปิดรับสมัครและรับภาพได้ที่ เคาน์เตอร์ OPD เด็ก ตั้งแต่ 20 เมษายน – 25 พฤษภาคม 2558

5.2.    ประกาศผล วันจันทร์ที่ 1 มิถุนายน 2558

 


ข่าวสารอื่นๆ