ข่าวสาร

Kasemrad Rattanatibeth Medical Education Meeting 2015 @Novotel Bangkok Ploenchit Sukhumvit

โรงพยาบาลเกษมราษฏร์ รัตนาธิเบศร์ ได้มีการจัดอบรมทางวิชาการแพทย์ ภายใต้ชื่อ Kasemrad Rattanatibeth Medical Education Meeting 2015 @Novotel Bangkok Ploenchit Sukhumvit
นพ.เฉลิม หาญพาณิชย์ ประธานกรรมการบริษัท บางกอกเชน ฮอลปิทอล จำกัด(มหาชน) ได้ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวเปิดงานในครั้งนี้ ร่วมกับคณะผู้บริหารโรงพยาบาลเกษมราษฏร์ รัตนาธิเบศร์ พญ.สุพจนี หัถพรสวรรค์ รองผู้อำนวยการ และ พญ.พรลักษณ์ หาญพาณิชย์ ผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ รวมทั้ง คุณกันตพร หาญพาณิชย์ ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาด เข้าร่วมอบรมวิชาการแพทย์ ในหัวข้อ Kasemrad Rattanatibeth Medical Education Meeting 2015 @Novotel Bangkok Ploenchit Sukhumvit
โดยมีวิทยากร 9 ท่าน เข้าร่วมบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับ
- Coronary CTA
- HRCT lung
- Shearwave Elastography Ultrasound
- DWI in abdoman & pelvis
- lmaging of oral cavity & oropharyngeal Cancer
โดยมีแพทย์และบุคคลากรทางการแพทย์เข้าร่วมฟังจำนวนมาก เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2558 @Novotel Bangkok Ploenchit Sukhumvit

 

 

 

 

 

 

 


ข่าวสารอื่นๆ