ข่าวสาร

ออกหน่วยบริการตรวจสุขภาพฟรี ประจำปี 2561 ณ หมู่บ้านกลางเมือง

เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2561  หน่วยแพทย์เคลื่อนที่ โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล  รัตนาธิเบศร์  ออกให้บริการตรวจสุขภาพเบื้องต้น รวมทั้งแนะนำการดูแลสุขภาพ ณ หมู่บ้านกลางเมือง รัตนาธิเบศร์

หมู่บ้านใดสนใจให้ รพ.เกษมราษฎร์ อินเตอร์ทนชั่นแนล รัตนาธิเบศร์ ออกหน่วยตรวจสุขภาพเบื้องต้น ติดต่อสายด่วน 1218 ต่อ 8919 (คุนโบ๊ท)

ติดตามข้อมูลข่าวสารทาง Fanpage https://www.facebook.com/rtbInter/


ข่าวสารอื่นๆ