ข่าวสาร

สุขสันต์วันสงกรานต์

สุขสันต์วันสงกรานต์

"เทศกาลมหาสงกรานต์" หรือ "วันขึ้นปีใหม่ไทย" เมื่อครั้งก่อน พิธีสงกรานต์ เป็นธรรมเนียมประเพณีที่เกิดขึ้นภายในครอบครัว หรือชุมชนบ้านใกล้เรือนเคียง แต่ในปัจจุบันได้มีการเปลี่ยนแปลงให้พิธีสงกรานต์นั้นเป็นเทศกาลสงกรานต์ โดยได้ขยายออกไปสู่สังคมเป็นวงกว้างมากขึ้น โดยในวันนี้จะใช้น้ำรดให้แก่กันเพื่อความชุ่มชื่น มีการขอพรจากผู้ใหญ่ มีการรำลึกและกตัญญูต่อบรรพบุรุษที่ล่วงลับ การสรงน้ำพระที่นำมาซึ่งความเป็นสิริมงคล เพื่อให้เป็นการเริ่มต้นปีใหม่ที่มีความสุข

โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล รัตนาธิเบศร์ จึงใคร่ขอพรคุณพระศรีรัตนตรัย จงดลบันดาลให้ทุกครอบครัวมีแต่ความสุขความเจริญ ดำเนินชีวิตอย่างร่มเย็นเป็นสุข ประหนึ่งหยาดน้ำที่ให้ความเย็นชื่นใจตลอดมา ขอเชิญทุกท่านพบกับหนูน้อยเกษมราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล รัตนาธิเบศร์ ที่จะมาแจกความน่ารักน่าชัง และความสดใส ให้ใจละลายกันถ้วนหน้า ขอให้มีความสุขสนุกสนานกันในเทศกาลมหาสงกรานต์นี้

1. บุตรคุณจริยา - น้องเปเปอร์ Phanuphong Boonkratok
2. บุตรคุณศิวภา - น้องเลโอ 
3. บุตรคุณชีวานันท์ - น้องธีรดนย์ 
4. บุตรคุณนรินทร์ - น้องคามิน Sadubpin Kimmy
5. บุตรคุณจริยา - น้องชนัญญา 
6. บุตรคุณกฤติยา - น้องกรกิจ Kornsin Doungsano
7. บุตรคุณรจกร - น้องมาติณห์ Rochakorn Thongdee
8. บุตรคุณพิมพ์เพทาย - น้องเพชรแพง 
9. บุตรคุณนุชจรี - น้องวศิน วศกร มานิตย์
10. บุตรคุณศุวนันท์ - น้องสายธาร Suwanan Chanapan
11. บุตรคุณรัชดา - น้องภูผา GeMs Pharphoo
12. บุตรคุณอิสราภรณ์ - น้องเมธาวดี Issaraporn Ard
13. บุตรคุณมธุรส
14. บุตรคุณธัญนิศา - น้องเตวิชญ์ 
15. บุตรคุณวรรณวิสา - น้องรสาศร Wanwisa Rattanapong

ติดตามข้อมูลข่าวสารและกิจกรรมดีๆ ผ่านทาง Fanpage https://www.facebook.com/rtbInter/


ข่าวสารอื่นๆ