ข่าวสาร

KIH ให้การสนับสนุนเจ้าหน้าที่และรถพยาบาล ในงานกีฬาภายใน โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี

โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล รัตนาธิเบศร์ ให้การสนับสนุนเจ้าหน้าที่และรถพยาบาลฉุกเฉิน เพื่อให้บริการดูแลรองรับในกรณีเกิดอุบัติเหตุฉุกเฉินแก่ คุณครู นักเรียน และบุคลากร เนื่องในงานแข่งขันกีฬาภายใน ของโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2562

 

 

 

 

 

 


ข่าวสารอื่นๆ