ข่าวสาร

การตรวจ HA Re-accreditation ครั้งที่ 3

 

 

 

 

 

 

เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2557 นำโดย ผศ.พญ.สมพร หาญพาณิชย์ 

รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท บางกอก เชน ฮอสปิทอล จำกัด(มหาชน)

เลี้ยงอาหารเพื่อขอบคุณทีมงานในความร่วมมือรองรับการตรวจ HA Re-accreditation ครั้งที่ 3 ในวันที่ 14-15 สิงหาคม 2557 ที่ผ่านมา

บรรยากาศเต็มไปด้วยความอบอุ่น


ข่าวสารอื่นๆ