ข่าวสาร

สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานโล่ประกาศเกียรติคุณแก่ผู้อุปการคุณหน่วยงานและบุคคลที่ให้การสนับสนุน

สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา เสด็จพระราชดำเนินทรงเป็นประธานในพิธีเปิดงาน “วิ่งไปไม่ทิ้งกัน 2020 No One Left Behind” ณ สวนหลวง ร.9 จัดขึ้นโดยมูลนิธิสากลเพื่อคนพิการ ในการนี้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานโล่ประกาศเกียรติคุณแก่ผู้อุปการคุณหน่วยงานและบุคคลที่ให้การสนับสนุน โดยคุณกันตพร หาญพาณิชย์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ฝ่ายการตลาด บริษัท บางกอก เชน ฮอสปิทอล จำกัด (มหาชน) เข้ารับพระราชทานโล่เกียรติคุณในฐานะที่เครือโรงพยาบาลเกษมราษฎร์  มีส่วนร่วมสนับสนุนการดำเนินงานของมูลนิธิสากลเพื่อคนพิการต่อการจัดกิจกรรม ณ สวนหลวง ร.9 เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร เมื่อเร็วๆ นี้


ข่าวสารอื่นๆ