ข่าวสาร

โครงการ “สานสัมพันธ์ประกันสังคม”

วันที่ 15 พฤศจิกายน ณ ห้องประชุมบัวเงิน  โรงพยาบาลเกษมราษฏร์ รัตนาธิเบศร์ จัดโครงการ สานสัมพันธ์ ประกันสังคม เพื่อให้ความรู้แก่ นายจ้าง และผู้ประกันตน ถึงเรื่องสิทธิประโยชน์ที่ผู้ประกันตนจะได้รับ โดยมีนักวิชาการจาก สำนักงานประกันสังคม บางบัวทองให้ความรู้ และคำแนะนำแก่ผู้เข้าร่วมสัมนาในครั้งนี้  บรรยากาศภายในงานเป็นไปอย่างสนุกสนาน


ข่าวสารอื่นๆ