ข่าวสาร

พิธีเปิดศูนย์ทางเดินอาหารและตับ (G.I & Liver Center)

G.I &Liver Center ศูนย์ระบบทางเดินอาหารและตับ

โรงพยาบาล เกษมราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล รัตนาธิเบศร์ มีความมุ่งมั่น ในการให้บริการด้านสุขภาพ แก่ประชาชนใน จังหวัด นนทบุรี และจังหวัดใกล้เคียง ด้วยเครื่องมือและอุปกรณ์ที่ทันสมัยครบวงจร จากแพทย์ผู้เชียวชาญ และเจ้าหน้าที่ ที่ได้รับการฝึกฝนมาเป็นอย่างดี

การให้บริการของศูนย์ระบบทางเดินอาหารและตับ แห่งโรงพยาบาล เกษมราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล รัตนาธิเบศร์ เปิดให้บริการต่าง ๆ ดังนี้

1. การส่องกล้องตรวจทางเดินอาหารส่วนบน (gastroscopy)

เป็นการส่องกล้องตรวจตั้งแต่หลอดอาหาร กระเพาะอาหาร และลำไส้เล็กส่วนต้น และบริการตรวจวินิจฉัยและรักษาผู้ป่วยที่มาด้วยอาการเลือดออกในระบบทางเดินอาหารฉับพลัน ด้วยการส่องกล้องฉุกเฉินตลอด 24 ชั่วโมง

2. การส่องกล้องตรวจทางเดินอาหารส่วนล่าง (colonoscopy)

เป็นการส่องกล้องตรวจลำไส้ใหญ่ จากทวารหนักจนถึงลำไส้ใหญ่ส่วนต้น เพื่อบริการรักษาผู้ป่วยโรคลำไส้ใหญ่ และตรวจคัดกรองโรคมะเร็งลำไส้ใหญ่

3. การส่องกล้องทางเดินน้ำดีและตับอ่อน (endoscopic retrograde cholangiopancreatography: ERCP)

เป็นการส่องกล้องตรวจและรักษาโรคระบบทางเดินน้ำดีและตับอ่อน

4. การส่องกล้องอัลตราซาวด์ (endoscopic ultrasonography: EUS)

เป็นการส่องกล้องตรวจโดยใช้คลื่นเสียงความถี่สูง เพื่อวินิจฉัยและรักษาโรคระบบทางเดินน้ำดีและตับอ่อน และรอยโรคใต้ชั้นผิวในระบบทางเดินอาหาร

5. การส่องกล้องลำไส้เล็กด้วยกล้องลูกโป่งคู่ (double balloon endoscopy: DBE)

เป็นการส่องกล้องตรวจลำไส้เล็ก และการตรวจลำไส้เล็กด้วยการกลืนกล้องแคปซูล (video capsule endoscopy)

6. การตรวจตับด้วย (Liver elastography)

เพื่อวัดปริมาณไขมันและพังผืดในตับ

7. การตรวจการเคลื่อนไหวของระบบทางเดินอาหาร และการตรวจวัดระดับกรดในหลอดอาหาร

นอกจากนี้ยังมีหัตถการพิเศษอย่างอื่น นอกเหนือจากที่กล่าวมา เช่น POEM, ESD, Laser lithotripsy เป็นต้น

  


ข่าวสารอื่นๆ