ข่าวสาร

เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ โรงพยาบาลเกษมราษฏร์ รัตนาธิเบศร์ ออกหน่วยตรวจสุขภาพเบื้องต้นฟรีให้กับประชาชนทั่วไป ที่ห้างสรรพสินค้าโรบินสัน รัตนาธิเบศร์

เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ โรงพยาบาลเกษมราษฏร์ รัตนาธิเบศร์ ออกหน่วยตรวจสุขภาพเบื้องต้นฟรีให้กับประชาชนทั่วไป ที่ห้างสรรพสินค้าโรบินสัน รัตนาธิเบศร์ เมื่อวันที่ 10 – 11 มกราคม 2558 โดยมีประชาชนให้ความสนใจเป็นจำนวนมาก

 

 

 

 


ข่าวสารอื่นๆ