ข่าวสาร

โรงพยาบาลเกษมราฏร์ร่วมกับสภากาชาด รับบริจาคโลหิต

เมื่อวันที่ 30 มกราคม 2557 โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ รัตนาธิเบศร์ ร่วมกับสภากาชาดไทย ออกหน่อยรับบริจาคโลหิตเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว บริเวณหน้าโรงพยาบาล โดยมีผู้เข้ารับบริจาค จำนวน 174 คน


ข่าวสารอื่นๆ