ข่าวสาร

Miss Kasemrad Smart Girl 2014 สวัสดีปีใหม่ผู้สนับสนุน

 

 

 

 

 

Miss Kasemrad Smart Girl 2014 ผู้ชนะเลิศจากการเข้าร่วมโครงการ Kasemrad Smart Girl 2014 ของ โรงพยาบาล เกษมราษฏร์ รัตนาธิเบศร์ เข้าร่วมเซ็นต์สัญญาการเป็น Presenter ของโรงพยาบาล เกษมราษฏร์ รัตนาธิเบศร์ โดยมีผู้อำนวยการโรงพยาบาลและผู้บริหารร่วมถ่ายภาพเป็นศักดิ์ขีพยาน รวมทั้งได้ร่วมเดินทางเป็นตัวแทนมอบกระเช้า สวัสดีปีใหม่และขอบคุณผู้สนับสนุน เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2557


ข่าวสารอื่นๆ