ข่าวสาร

มอบเงินบริจาคในนามกลุ่มโรงพยาบาลเกษมราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล

  รศ.ดร.นพ. เฉลิม หาญพาณิชย์ ประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท บางกอก เชน ฮอสปิทอล จำกัด (มหาชน) มอบเงินบริจาคในนามกลุ่มโรงพยาบาลเกษมราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำนวน 400,000 บาท ( 106 ล้านกีบ ) เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยจากกรณีเขื่อนเซเปียน-เซน้ำน้อย แขวงอัตตะปือ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวชำรุด ซึ่งทำให้เกิดความสูญเสียต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่เป็นจำนวนมาก โดยมี รศ.ดร.บุนกอง สิหาวงศ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ประจำประเทศลาว เป็นผู้รับมอบ


ข่าวสารอื่นๆ