ข่าวสาร

โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล รัตนาธิเบศร์ เปิดให้บริการ ศูนย์ปฏิบัติการสวนหลอดเลือดและหลอดเลือดหัวใจ (Vascular Angiography & Cardiac Cath-Lab Center)

วันที่ 23 พฤศจิกายน 2561 โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล รัตนาธิเบศร์ เปิดให้บริการศูนย์ปฏิบัติการสวนหลอดเลือดและหลอดเลือดหัวใจ (Vascular Angiography & Cardiac Cath-Lab Center ) โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.พญ.สมพร หาญพาณิชย์ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารโรงพยาบาลบางกอก เชน ฮอสปิทอล จำกัด (มหาชน) ให้เกียรติมาเป็นประธานเปิดศูนย์ พร้อมด้วยด้วยทีมแพทย์ และพยาบาล

ศูนย์ปฏิบัติการสวนหลอดเลือดและหลอดเลือดหัวใจ มีความพร้อมด้านอุปกรณ์เครื่องมือแพทย์ ที่ทันสมัยในปัจจุบัน เครื่อง Biplane ระบบ allura xper fd20/10 ทำให้เห็นรายละเอียดของการเคลื่อนไหวอวัยวะ อาทิ เส้นเลือดหัวใจ เส้นเลือดสมอง เส้นเลือดตับ และเส้นเลือดอวัยวะส่วนปลายได้เป็นอย่างดี พร้อมทั้งทีมบุคลากรแพทย์เฉพาะทางโรคหัวใจ สมอง และรังสีแพทย์ร่วมรักษา รวมทั้งพยาบาลวิชาชีพที่ได้รับการอบรม ซึ่งจะช่วยให้โรงพยาบาลสามารถรองรับผู้ป่วยเข้ารับการรักษาได้อย่างเต็มประสิทธิภาพมากขึ้น

 

 

 

 


ข่าวสารอื่นๆ