ข่าวสาร

อบรมหลักสูตรการบริการการแพทย์ฉุกเฉิน (EMS)

 

 

 

 

 

 

โรงพยาบาลเกษมราษฏร์ รัตนาธิเบศร์ ร่วมกับ สสจ. นนทบุรี จัดอบรมหลักสูตร การบริการการแพทย์ฉุกเฉิน (EMS) เมื่อวันที่ 29 – 31 ตุลาคม2557 มีผู้ที่สนใจเข้าร่วมจาก โรงพยาบาลในเครือ และมูลนิธิ ต่างๆ จำนวน 53 ท่าน โดยมีวิทยากรจากศูนย์สั่งการโรงพยาบาลพระนั่งเกล้าเป็นผู้สาธิต และ ฝึกปฏิบัติให้กับผู้ที่เข้าร่วมอบรม


ข่าวสารอื่นๆ