ข่าวสาร

ผู้บริหารโรงพยาบาลเครือ BCH หนุ่มไฟแรง รับรางวัลบุคคลตัวอย่าง แห่งปี 2563

คุณกันตพร หาญพาณิชย์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ฝ่ายการตลาด บริษัท บางกอก เชน ฮอสปิทอล จำกัด (มหาชน) รับรางวัล บุคคลตัวอย่าง แห่งปี 2563 สาขาการแพทย์และสาธารณสุข  จากโครงการหนึ่งล้านกล้าความดีตอบเเทนคุณแผ่นดิน โดยได้รับการประกาศให้เป็นบุคคลที่มีคุณธรรมจริยธรรมบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล รับผิดชอบต่อองค์กร สังคม ประเทศชาติและได้รับการยอมรับทุกภาคส่วน โอกาสนี้ได้รับเกียรติจาก พลอากาศเอกชลิต พุกผาสุข องคมนตรีเเละเลขาธิการมูลนิธิพระดาบส ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเเละเป็นผู้มอบรางวัล ณ ห้องชัยพฤกษ์ 2 หอประชุมกองทัพอากาศ ถนนพหลโยธิน เมื่อเร็วๆ นี้

 

 

 

 


ข่าวสารอื่นๆ