ข่าวสาร

โครงการ “ พัฒนาบุคลิกภาพ RTB Make Over ”

โรงพยาบาลเกษมราษฏร์ รัตนาธิเบศร์ ร่วมกับ ห้างสรรพสินค้า Robinson พร้อมผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง KAM จัดอบรมโครงการ “ พัฒนาบุคลิกภาพ RTB Make Over ” ให้กับเจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาล เพื่อมุ่งสู่รูปแบบบริการที่เป็นเลิศ อย่างไม่หยุดนิ่ง Smart Dynamic สวยมั่นใจ ทำอะไรก็สำเร็จ ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น เมื่อวันที่ พฤศจิกายน 2558 โดยมีผู้ให้ความสนใจเข้าร่วมอบรมในครั้งนี้เป็นจำนวนมาก

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


ข่าวสารอื่นๆ