ข่าวสาร

กิจกรรมบริจาคโลหิต ครั้งที่ 2/57

รพ.เกษมราษฎร์ รัตนาธิเบศร์ ร่วมกับ สภากาชาดไทยได้จัดกิจกรรม "บริจาคโลหิต" ครั้งที่ 2 เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ในวันพุธที่ 30 เมษายน 2557 บริเวณด้านหน้า รพ.เกษมราษฎร์ รัตนาธิเบศร์ ซึ่งมีผู้ที่สนใจมาเข้าร่วมกิจกรรมบริจาคโลหิตเป็นจำนวนมาก


ข่าวสารอื่นๆ