ข่าวสาร

เสวนาโรคไข้หวัด ร.ร.อนุบาลเด่นหล้า

เมื่อวันจันทร์ที่ 10 มีนาคม 2557 โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ รัตนาธิเบศร์ ได้จัดเสาวนา "โรคไข้หวัด" โดย พญ.สุขใจ เมธีวีรวงศ์ ที่ ร.ร.อนุบาลเด่นหล้า พระราม 5 

โดยมีคณะอาจารย์เข้าร่วมฟัง 161 ท่าน


ข่าวสารอื่นๆ