ข่าวสาร

โรงพยาบาลเกษมราษฏร์ รัตนาธิเบศร์ ออกหน่วยตรวจสุขภาพเบื้องต้นฟรี ให้กับประชาชนทั่วไป ณ ตลาดแสงอารี

 

 

 

เมื่อวันที่ 3 – 4 ตุลาคม 2557 ทางโรงพยาบาลเกษมราษฏร์ รัตนาธิเบศร์ ออกหน่วยตรวจสุขภาพเบื้องต้นฟรี ให้กับประชาชนทั่วไป ณ ตลาดแสงอารี และร่วมบริจาค ยา ช่วยเหลือผู้ป่วยที่ 
วัดพระบาทน้ำพุ โดย พระอุดมประชาทร (อลงกต ติกฺขปญฺโญ) เจ้าอาวาสวัดพระบาทน้ำพุ เดินรับบิณฑบาตด้วยตัวท่านเอง


ข่าวสารอื่นๆ