ข่าวสาร

ผู้อำนวยการและรองผู้อำนวยการโรงพยาบาลให้เกียรติรับมอบวัสดุอุปกรณ์ป้องกันร่างกายส่วนบุคคล (PPE) 

นายแพทย์สุรพันธ์ ทวีวิกยการ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเกษมราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล รัตนาธิเบศร์ และแพทย์หญิงสุพจนี หัถพรสวรรค์ รองผู้อำนวยการโรงพยาบาล ได้รับมอบวัสดุอุปกรณ์ป้องกันร่างกายส่วนบุคคล หรือ Personal Protective Equipment (PPE) จำนวน 100 ชุด และ หน้ากากผ้า จำนวน 50 อัน จากโครงการ 7 วัน 7000 ตัว SAVE บุคลากรทางการแพทย์ ส่งมอบเสื้อเกราะป้องกันไวรัส ที่ให้การสนับสนุนวัสดุอุปกรณ์ป้องกันร่างกายส่วนบุคคลเพื่อรับมือกับโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 ที่กำลังระบาดอยู่ในปัจจุบันนี้

โดยทางโรงพยาบาลจะทำการแจกจ่ายวัสดุอุปกรณ์ป้องกันตัวดังกล่าวไปยังแผนกที่มีความจำเป็นต้องใช้วัสดุอุปกรณ์เหล่านี้ต่อไป

สอบถามเพิ่มเติม

โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล รัตนาธิเบศร์

Kasemrad Call Center 1218 กด 2

Line : @rtbinter

FB : @rtbinter

Website : www.kasemradinter.com

Youtube : KIH RTB


ข่าวสารอื่นๆ