ข่าวสาร

โรงพยาบาลเกษมราษฏร์ รัตนาธิเบศร์ ขอแสดงความยินดีกับน้องๆที่ได้รับตำแหน่ง Kasemrad kids healthy 2015

โรงพยาบาลเกษมราษฏร์ รัตนาธิเบศร์ ขอแสดงความยินดีกับน้องๆที่ได้รับตำแหน่ง Kasemrad kids healthy 2015
รางวัลชนะเลิศ อันดับ 1 ด.ญ.พิมพ์นเรศ ลำใย น้องวาว่า 
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ1 ด.ญ.ณัฏฐนันท์ เสขะนันทน์ น้องปูจ๋า
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 ด.ญ.ศิชธารา รอดประเสริฐ น้องโนเบล

รางวัล Popular Vote 
รางวัล Popular Vote อันดับ 1 ด.ญ.ณัฏฐนันท์ เสขะนันทน์ น้องปูจ๋า
รางวัล Popular Vote อันดับ 2 ด.ญ.ชยานันต์ จตุรงคสัมฤทธิ์ น้องต้นน้ำ
รางวัล PopularVote อันดับ 3 ด.ญ.ชาลิสา เถียรถาวร น้องบีญ่า 

น้องๆที่ได้รับรางวัลรอการติดต่อกลับเพื่อรับทุนการศึกษา + ของรางวัล

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


ข่าวสารอื่นๆ