ข่าวสาร

มอบกระเช้าสวัสดีปีใหม่ 2562 แด่นายแพทย์วัฒนา โรจนวิจิตรกุล นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี

มอบกระเช้าสวัสดีปีใหม่ 2562 แด่นายแพทย์วัฒนา โรจนวิจิตรกุล นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี

 

นายแพทย์สุรพันธ์ ทวีวิกยการ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเกษมราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล รัตนาธิเบศร์ มอบกระเช้าสวัสดีปีใหม่ 2562 แด่นายแพทย์วัฒนา โรจนวิจิตรกุล  นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี


ข่าวสารอื่นๆ