ข่าวสาร

Kasemrad Smart Gilr 2014

 

ชนะเลิศอันดับ 1 น.ส. อาทิติยา เบ็ญจะปัก (แคท)

 

รองชนะเลิศอันดับ 1 + Poppular Vote น.ส. ศิริกาญจน์ เข็มมุข (โบว์)

รองชนะเลิศอันดับ 2 น.ส. ญาณิน มัทธุรศ (จิ๊บจ๊อย)

โรงพยาบาล เกษมราษฏร์ รัตนาธิเบศร์ ขอขอบคุณคณะกรรมการทุกท่านที่ให้เกียรติร่วมตัดสินเพื่อค้นหา Kasemrad Smart Gilr 2014 เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2557
ชนะเลิศอันดับ 1 น.ส. อาทิติยา เบ็ญจะปัก (แคท) 
รองชนะเลิศอันดับ 1 + Poppular Vote น.ส. ศิริกาญจน์ เข็มมุข (โบว์)
รองชนะเลิศอันดับ 2 น.ส. ญาณิน มัทธุรศ (จิ๊บจ๊อย)


ข่าวสารอื่นๆ