ข่าวสาร

Mamy poko Pants Heathy Baby Workshop

โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ รัตนาธิเบศร์ ร่วมกับผลิตภัณฑ์ Mamy poko จัดกิจกรรม "Mamy poko Pants Heathy Baby Workshop" โดย พญ.ชลธิดา เอี่ยมสำอาง สูตินรีแพทย์
ประจำ โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ รัตนาธิเบศร์ บรรยายในหัวข้อ "ชวนลูกเล่นผ่านการใช้ประสาทสัมผัสเพื่อเชื่อมต่อแสนล้านเซลล์สมอง "ภายในงานมีกิจกรรมเวิร์กช็อป อาทิเช่น
สาธิตการอาบน้ำลูกน้อย รวมถึงการนวดกระตุ้นพัฒนาการลูกน้อย การเล่นกับลูกน้อยผ่านการใช้ประสาทสัมผัส และอื่นๆอีกมากมาย
เป็นการสานสัมพันธ์สายใยจากคุณพ่อ คุณแม่ถึงลูกน้อย เพื่อให้ลูกน้อยมีพัฒนากาที่สมบูรณ์แข็งแรงต่อไป

 


ข่าวสารอื่นๆ