ข่าวสาร

ศ.ดร.นพ. เฉลิม หาญพาณิชย์ และคณะแพทย์ ผู้บริหาร เข้าพบเพื่อคารวะเเละมอบกระเช้าปีใหม่แด่ หม่อมราชวงศ์ จัตุมงคล โสณกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน

วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563 - ศ.ดร.นพ. เฉลิม หาญพาณิชย์ ประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท บางกอก เชน ฮอสปิทอล จำกัด (มหาชน) หรือ BCH พร้อมคณะผู้บริหารโรงพยาบาลเครือ  นำโดย รศ.นพ.ปิยะ เนตรวิเชียร ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเกษมราษฎร์ ประชาชื่น, นพ. อาคเนย์ สุขอยู่ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเกษมราษฎร์ บางแค, นพ. สุรพันธ์ ทวีวิทยการ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเกษมราษฎร์ อินเตอร์ รัตนาธิเบศร์, นพ. สุชัย สุทธิกาศนีย์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเกษมราษฎร์ สระบุรี เเละ นพ. ยิ่งเกียรติ ไพศาลอัชพงษ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลการุญเวช ปทุมธานี เข้าพบเพื่อคารวะเเละมอบกระเช้าปีใหม่แด่ หม่อมราชวงศ์ จัตุมงคล โสณกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน พร้อมหารือเกี่ยวกับการเข้าระบบประกันสังคมของโรงพยาบาลเอกชนในสังกัด ณ ห้องแสงสิงแก้ว ชั้น ๕ อาคารกระทรวงแรงงาน


ข่าวสารอื่นๆ