ข่าวสาร

อบรมให้ความรู้ในเรื่อง การป้องกันโรค Covid-19

โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล รัตนาธิเบศร์ จัดอบรมให้ความรู้ในเรื่อง การป้องกันโรค Covid-19  ร่วมกับ บริษัท สรรพสินค้าเซ็นทรัล จำกัด และ บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)  มีวัตถุประสงค์เพื่อให้พนักงานตระหนักถึงการเตรียมความพร้อมในการป้องกันตนเองจากโรค  Covid – 19 ได้อย่างถูกต้อง โดยได้รับเกียรติจาก นายแพทย์วรวิทย์ กันทะมาลี  กุมารแพทย์โรคติดเชื้อ โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล รัตนาธิเบศร์ มาเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ความเข้าใจ ในวันพฤหัสบดีที่ 19 มีนาคม 2563 เวลา 14.00 น. – 16.00 น. โดยแบ่งการบรรยายออกเป็น 2 รอบ ณ ห้องพาเพลิน ชั้น 4 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา เวสต์เกต

หากองค์กรใดสนใจเข้าร่วมกิจกรรม ติดต่อสอบถามข้อมูลผ่าน คุณเปิ้ล การตลาด ได้ที่เบอร์ Call Center 1218 กด 2 ต่อ 1045 

ติดตามข้อมูลข่าวสารและกิจกรรมดีๆ ผ่านทาง Fanpage https://www.facebook.com/rtbInter/


ข่าวสารอื่นๆ