ข่าวสาร

งานทำบุญครบรอบ 22 ปี โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ รัตนาธิเบศร์

งานทำบุญครบรอบ 22 ปี โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ รัตนาธิเบศร์ 
เนื่องในโอกาสที่โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ รัตนาธิเบศร์ ครบรอบ 22 ปี ในวันอาทิตย์ที่ 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2558 นพ.เฉลิม หาญพานิชย์(ประธานกรรมการ) และ รศ.พญ.สมพร หาญพานิชย์(รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร) พร้อมครอบครัว และคณะผู้บริหารโรงพยาบาลเกษมราษฎร์ รัตนาธิเบศร์ ได้ร่วมทำบุญตักบาตร แก่พระภิกษุสงฆ์จำนวน 9 รูป และร่วมฟังธรรมเทศนาจาก “พระครูภาวนาสุทธาจาร” หรือ “พระอาจารย์สาคร ธัมมาวุโธ” เจ้าอาวาสประจำวัดป่ามณีกาญจน์
ในวันเดียวกัน ยังร่วมทำพิธีบวงสรวง ศาลพระพรหม ซึ่งถือเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่โรงพยาบาลฯ เพื่อเป็นศิริมงคลกับ โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ รัตนาธิเบศร์ คณะผู้บริหาร ตลอดจนพนักงานทุกท่าน

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


ข่าวสารอื่นๆ