ข่าวสาร

ออกหน่วยแพทย์ วัดป่ามณีกาญจน์

-

รพ.เกษมราษฎร์ รัตนาธิเบศร์ โดย ผศ.พญ.สมพร หาญพาณิชย์ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท บางกอกเชน ฮอลปิทอล จำกัด(มหาชน)
นำทีมแพทย์ออกหน่วยบริการตรวจสุขภาพฟรี แก่ พระภิกษุ และประชาชนทั่วไป เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2557 ณ วัดป่ามณีกาญจน์ จ. นนทบุรี


ข่าวสารอื่นๆ