ข่าวสาร

กิจกรรมอบรมหลักสูตรการปฐมพยาบาล First Aid และ การช่วยเหลือฟื้นคืนชีพ CPR ณ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศราชพฤกษ์

โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล รัตนาธิเบศร์ จัดอบรมหลักสูตรการปฐมพยาบาลเบื้องต้น First Aid  และ การช่วยเหลือฟื้นคืนชีพเบื้องต้น CPR ร่วมกับ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศราชพฤกษ์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาบุคลากรด้านความปลอดภัยให้กับพนักงานขับรถตู้และพี่เลี้ยงรถตู้ประจำโรงเรียน ให้มีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องในการปฐมพยาบาลเบื้องต้น และเป็นการเตรียมความพร้อมกรณีเกิดสถานการณ์ฉุกเฉินขึ้น มีผู้เข้าร่วมอบรมจำนวน 112 คน โดย นายศรุติ ศุภติมัสโร บุรุษพยาบาลวิชาชีพ มาเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการปฐมพยาบาล ให้สามารถช่วยเหลือตนเองและบุคคลใกล้ตัวได้อย่างถูกต้องปลอดภัยก่อนถูกส่งถึงโรงพยาบาล 

ติดตามข้อมูลข่าวสารและกิจกรรมดีๆ ผ่านทาง Fanpage https://www.facebook.com/rtbInter/

 

 


ข่าวสารอื่นๆ