ข่าวสาร

ซ้อมอุบัติภัยหมู่รับมือเทศกาลสงกรานต์

โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล รัตนาธิเบศร์ ซ้อมอุบัติภัยหมู่รับมือเทศกาลสงกรานต์

 

โรงพยาบาลเกษมราษฏร์ อินเตอร์เชั่นแนล รัตนาธิเบศร์ ฝึกซ้อมแผนรับมืออุบัติเหตุหมู่ ภายใน รพ. เพื่อเตรียมความพร้อมรองรับสถานการณ์ฉุกเฉินในช่วงเทศกาลสงกรานต์ โดยมุ่งเป้าลดอัตราความรุนแรงที่เกิดขึ้นให้มากที่สุด ณ โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล รัตนาธิเบศร์ เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2561

 

ติดตามข้อมูลข่าวสารและกิจกรรมดีๆ ผ่านทาง Fanpage https://www.facebook.com/rtbInter/

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


ข่าวสารอื่นๆ