ข่าวสาร

กิจกรรมอบรมหลักสูตรการปฐมพยาบาล (First Aid) และ การช่วยชีวิต (CPR)

กิจกรรมอบรมหลักสูตรการปฐมพยาบาล (First Aid) และ การช่วยชีวิต (CPR)

 

โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล รัตนาธิเบศร์ จัดอบรมหลักสูตรการปฐมพยาบาล (First Aid) และ การช่วยชีวิต (CPR) ร่วมกับ บริษัทไทยคาจิมา จำกัด โดยมีวัตถุประสงค์ให้พนักงาน มีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องในการปฐมพยาบาลเบื้องต้น เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมกรณีเกิดสถานการณ์ฉุกเฉินขึ้น และเพื่อเป็นประโยชน์ในชีวิตประจำวันของตัวพนักงานเอง โดย นายศรุต ศุภติมัสโร บุรุษพยาบาลวิชาชีพ และ นางสาวสุนิสา จันเมือง ผู้ช่วยพยาบาล มาเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการปฐมพยาบาล ให้สามารถช่วยเหลือตนเองและบุคคลใกล้ตัวได้อย่างถูกต้องปลอดภัยก่อนถึงโรงพยาบาล การพัฒนาศักยภาพในด้านการดูแลสุขภาพตนเอง ซึ่งเป็นความรู้เบื้องต้นของการปฐมพยาบาลที่ถูกวิธี จะช่วยลดอาการบาดเจ็บของผู้ที่ได้รับอุบัติเหตุ 

 

หากองค์กรใดสนใจเข้าร่วมกิจกรรม ติดต่อสอบถามข้อมูลผ่าน คุณเปิ้ล การตลาด ได้ที่เบอร์ Call Center 1218 กด 2 ต่อ 1045

โควต้าเพียง 10 บริษัท / ปี เท่านั้น

 

ติดตามข้อมูลข่าวสารและกิจกรรมดีๆ ผ่านทาง Fanpage https://www.facebook.com/rtbInter/

 

 

 

 

 


ข่าวสารอื่นๆ