ข่าวสาร

งานเลี้ยงขอบคุณบริษัทคู่สัญญา ประจำปี 2563

โรงพยาบาลเกษมราษฏร์ อินเตอร์เนชั่นแนล รัตนาธิเบศร์ จัดงานเลี้ยงขอบคุณบริษัทคู่สัญญา ประจำปี 2563 ในธีม Tropical Flowers โดยได้รับเกียรติจาก พญ.สุพจนี หัถพรสวรรค์ รองผู้อำนวยการโรงพยาบาล กล่าวเปิดงาน และร่วมพบปะพูดคุย กระชับความสัมพันธ์ พร้อมทั้งแนะนำคณะแพทย์ ศูนย์การแพทย์ และ เทคโนโลยีใหม่ๆ ของรพ. ที่เปิดรองรับการให้บริการในปี 2563  เมื่อวันศุกร์ที่ 24 มกราคม 2563 เวลา 12.00 – 15.00 น. สำหรับบริษัทใดที่สนใจส่งบุคลากรของท่านเข้ารับการรักษาโดยแพทย์เฉพาะทางของเรา ติดต่อเป็นบริษัทคู่สัญญาได้ที่ คุณวีระ อาวศิริมงคล สายด่วน 1218 กด 2 ต่อ 1045

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


ข่าวสารอื่นๆ