ข่าวสาร

“เชียงใหม่ ไนท์ มาราธอน”

“เชียงใหม่ ไนท์ มาราธอน”

ข่าวดีสำหรับนักวิ่งสายบุญทุกท่าน...ครั้งแรกของงานวิ่งกลางคืน ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดแห่งปี กับงาน “เชียงใหม่ ไนท์ มาราธอน” ที่จะปิดเมืองวิ่ง ผ่านย่านเศรษฐกิจและจุดสัญลักษณ์สำคัญด้านการท่องเที่ยวของเมืองเชียงใหม่ ในวันที่ 30 มีนาคม 2562 เวลา 21.00-03.00 น. ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติเชียงใหม่  

งานนี้นอกจากจะเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวให้เป็นที่รู้จักของนักท่องเที่ยวทั่วไปแล้ว ยังเป็นการส่งเสริมให้เยาวชนและประชาชนทั่วไปหันมาสนใจการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพห่างไกลยาเสพย์ติดใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์  โดยรายได้ส่วนหนึ่งจากการจัดงานจะนำไปซื้อเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์ให้กับโรงพยาบาลนครพิงค์จังหวัดเชียงใหม่ รวมทั้งส่งเสริมสนับสนุนกิจการโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน และมอบให้มูลนิธินิติศาสตร์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช (มสธ.) ใช้ในกิจกรรมช่วยเหลือประชาชนทางกฎหมาย

ซึ่งงานนี้โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล รัตนาธิเบศร์ เห็นความสัญคัญของการออกกำลังกาย ที่มีผลดีต่อสุขภาพที่แข็งแรงจึงได้ร่วมสนับสนุนกิจกรรมดีๆในครั้งนี้ด้วย

 


ข่าวสารอื่นๆ