ข่าวสาร

กิจกรรมเยี่ยมผู้ป่วย

รพ.เกษมราษฎร์ รัตนาธิเบศร์ ขอส่งมอบความสุขและขอกล่าวสัวสดีปีใหม่ไทยค่ะ เนื่องในวันเทศกาลวัน
สงกรานต์ หลายท่านได้ไปเที่ยวต่างจังหวัด ไปกราบไหว้ผู้ใหญ่เพื่อขอพรแต่หลายท่านอยู่ในโรงพยาบาล เราจึง
จัดเทศกาลให้ท่านได้ร่วมสรงน้ำพระกันถึงห้องพัก
ขอให้ท่านมีความสุข สุขภาพร่างกายแข็งแรง ร่ำรวยเงินทอง มีความเจริญก้าวหน้าในหน้าที่การงาน และมีความสุขตลอดไปค่ะ


ข่าวสารอื่นๆ