ข่าวสาร

ออกหน่วยบริการตรวจสุขภาพฟรี!! ประจำปี 2562 ณ หมู่บ้านภาณุ 2 เฟต 5

โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล รัตนาธิเบศร์ ร่วมออกตรวจสุขภาพเบื้องต้นให้แก่ลูกบ้านภายในหมู่บ้านภาษุ 2 เฟต 5 โดยให้คำแนะนำในการดูแลสุขภาพ และการเฝ้าระวังโรคตามฤดูกาล พร้อมทั้งร่วมแจกของที่ระลึกให้แก่ลูกบ้าน ในวันเสาร์ที่ 21 กันยายน 2562 เวลา 09.00-12.00 น.


หากองค์กรต่างๆที่เป็นคู่สัญญาสนใจให้โรงพยาบาลเกษมราษฎร์อินเตอร์เนชั่นแนล รัตนาธิเบศร์ ไปร่วมกิจกรรมสามารถติดต่อคุณวีระ อาวศิริมงคล 02-594-0020 ต่อ 1045
ติดตามข้อมูลข่าวสารและกิจกรรมดีๆ ผ่านทาง Fanpage https://www.facebook.com/rtbInter/

 

 

 


ข่าวสารอื่นๆ