ข่าวสาร

โรงพยาบาลเอเซียคอสเมติก พร้อมคณะในการตรวจเยี่ยมชมศักยภาพของศูนย์ห้องปฏิบัติการ Laborotory ศูนย์ตรวจสุขภาพครบวงจร และศูนย์รังสีวิทยาทั่วไป

โรงพยาบาลเอเซียคอสเมติก พร้อมคณะในการตรวจเยี่ยมชมศักยภาพของศูนย์ห้องปฏิบัติการ Laborotory ศูนย์ตรวจสุขภาพครบวงจร และศูนย์รังสีวิทยาทั่วไป

 

วันที่ 11 กุมภาพันธ์  2562  โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล รัตนาธิเบศร์ นำโดย แพทย์หญิงสุพจนี หัถพรสวรรค์ รองผู้อำนวยการโรงพยาบาล , คุณนนทพร  กลมดวง ผู้อำนวยการศูนย์ผู้ป่วยในและเฉพาะทาง และ คุณปรินทร อมรปิยะกฤษฐ์  ผู้จัดการฝ่ายการตลาด ให้การต้อนรับคุณอภิรักษ์  เหลืองศรีจันทร์ รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลเอเซียคอสเมติก พร้อมคณะในการตรวจเยี่ยมชมศักยภาพของศูนย์ห้องปฏิบัติการ Laborotory ศูนย์ตรวจสุขภาพครบวงจร และศูนย์รังสีวิทยาทั่วไป 

ติดตามข้อมูลข่าวสารและกิจกรรมดีๆ ผ่านทาง Fanpage https://www.facebook.com/rtbInter/


ข่าวสารอื่นๆ