ข่าวสาร

โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล รัตนาธิเบศร์ เปิดให้บริการ แผนกอายุรกรรม (Medicine Department) โฉมใหม่ บริเวณชั้น 2

วันที่ 13 ธันวาคม 2562 โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล รัตนาธิเบศร์ โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.พญ.สมพร หาญพาณิชย์ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารโรงพยาบาลบางกอก เชน ฮอสปิทอล จำกัด (มหาชน) , พญ.พรลักษณ์ หาญพาณิชย์ รองกรรมการผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการ , คุณกันตพร หาญพาณิชย์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายการตลาด และ คุณพรสุดา หาญพาณิชย์ ผู้อำนวยการฝ่ายตรวจสอบบัญชีและการเงิน ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีเปิดแผนก พร้อมด้วยทีมผู้บริหาร แพทย์ และพยาบาล

แผนกอายุรกรรมโรงพยาบาลเกษมราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล รัตนาธิเบศร์ ชั้น 2 เปิดให้บริการทุกวัน พร้อมทีมแพทย์และบุคลากรที่ผ่านการอบรม มีความรู้ความชำนาญเฉพาะทางในการให้บริการแบบครบวงจร

 

 


ข่าวสารอื่นๆ