ข่าวสาร

อบรมปฐมพยาบาลเบื้องต้น

ในวันที่ 14 มีนาคม 2557 โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ รัตนาธิเบศร์ จัดโครงการอบรม "การปฐมพยาบาล" นำโดยนักวิชาการสาธารณสุข เพื่อให้ความรู้ความเข้าใจแก่เหล่าคณะอาจารย์ในเรื่องของการปฐมพยาบาลเบื้องต้นในยามฉุกเฉิิน

โดยคณะอาจารย์ได้ทั้งความรู้และความสนุกสนานกับเกมส์ที่ทางทีมงานจัดขึ้น


ข่าวสารอื่นๆ