ข่าวสาร

ผศ.ดร.พญ.สมพร หาญพาณิชย์ บริจาคเงินสมทบทุนและขนมแก่เด็กพิการทุพพลภาพ

ผศ.ดร.พญ.สมพร  หาญพาณิชย์ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัท บางกอก เชน ฮอสปิทอล จำกัด (มหาชน) พร้อมด้วยคณะผู้บริหารจากโรงพยาบาลในเครือ ร่วมกันบริจาคเงินสมทบทุนและขนมแก่เด็กพิการทุพพลภาพ  แด่สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบ้านราชาวดี(หญิง) , สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบ้านราชาวดีบ้านราชาวดี(ชาย) , สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบ้านนทภูมิ และ สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบ้านเฟื่องฟ้า โดยมีนายสิรวุฒิ  สว่างนพ ผู้จัดการผู้จัดการฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์และพัฒนาผลิตภัณฑ์โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล รัตนาธิเบศร์ เป็นตัวแทนในการเข้ามอบแด่สถานที่ดังกล่าว  เมื่อวันที่10 มิถุนายน 2564    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


ข่าวสารอื่นๆ