ข่าวสาร

19th HA National Forum คุณค่า คุณภาพ คุณธรรม

19th HA National Forum คุณค่า คุณภาพ คุณธรรม

 

งานการประชุมวิชาการประจำปี "Ha National Forum" ครั้งที่ 19 จัดขึ้นระหว่างวันที่ 13-15 มีนาคม 2561 ณ ศูนย์การประชุม "Impact Forum" เมืองทองธานี ได้รับพระมหากรุณาธิคุณ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ กล่าวเปิดงาน และประทานรางวัลเกียรติบัตร แก่โรงพยาบาลที่ได้รับการรับรองจาก สำนักงานสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล หรือ สรพ. และ รพ.เกษมราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล รัตนาธิเบศร์ ได้รับการรับรองคุณภาพติดต่อกันเป็นปีที่ 4 โดยมี นพ.สุรพันธ์ ทวีวิกยการ ผู้อำนวยการ รพ.เกษมราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล รัตนาธิเบศร์ เป็นตัวแทนรับมอบเกียรติบัตร ในโอกาสเดียวกันนี้ ผศ.พญ.สมพร หาญพาณิชย์ กรรมการเจ้าหน้าที่บริหาร โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล รัตนาธิเบศร์ ได้เยี่ยมชมงานการประชุมวิชาการในครั้งนี้ และร่วมแสดงความยินดี

 

งาน "HA" เป็นนิทรรศการความรู้ คุณภาพโรงพยาบาล ที่จัดโดย สำนักงานสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล หรือ สรพ. ซึ่งโรงพยาบาลทั่วประเทศ จะส่งผลงานการวิจัย ในเรื่องต่างๆ ที่ได้ทำการศึกษาค้นคว้าเพื่อเผยแพร่ ให้เกิดประโยชน์โดยทั่วกัน หลักๆ ก็จะเป็นเรื่องของเทคโนโลยี นวัตกรรมที่ทันสมัย เป็นส่วนใหญ่ ทางโรงพยาบาลเกษมราษฎร์ และโรงพยาบาลในเครือ ได้เข้าร่วมแสดงผลงานเช่นกัน

 

ติดตามข้อมูลข่าวสารและกิจกรรมดีๆ ผ่านทาง Fanpage https://www.facebook.com/KasemradInternational/

 


ข่าวสารอื่นๆ