ข่าวสาร

กิจกรรมเสวนา มะเร็งตับ โรคร้ายที่ป้องกันได้

กิจกรรมเสวนา มะเร็งตับ โรคร้ายที่ป้องกันได้

 

โรงพยาบาลเกษมราษฏร์ อินเตอร์เชั่นแนล รัตนาธิเบศร์ จัดเสวนา "มะเร็งตับ" โรคร้ายที่ป้องกันได้ เพื่อเป็นการรณรงค์ให้ความรู้ สร้างความเข้าใจ เกี่ยวกับโรคมะเร็งตับ ซึ่งในปัจจุบันนี้โรคมะเร็งตับ ถือเป็นสาเหตุที่ทำให้ชายไทยเสียชีวิตในลำดับต้นๆ และได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.นายแพทย์กวิญ ลีละวัฒน์ แพทย์ผู้เชี่ยวชาญศูนย์ศัลยกรรมทางเดินอาหารตับและทางเดินน้ำดี ประจำโรงพยาบาล เป็นผู้ให้ความรู้ เพื่อให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความเข้าใจในโรคมะเร็งตับมากยิ่งขึ้น ณ บริเวณลานกิจกรรม ชั้น 1 เมื่อวันพุธที่ 28 มีนาคม 2561

 

ติดตามข้อมูลข่าวสารและกิจกรรมดีๆ ผ่านทาง Fanpage https://www.facebook.com/rtbInter/


ข่าวสารอื่นๆ