ข่าวสาร

ดร.สุจินต์ ไชยชุมศักดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี เป็นประธานในงานถวายแอลกอฮอล์เจล จำนวน 1,000 ขวด ในโครงการ “บุญรักษา” ให้กับวัดทั่ว จ.นนทบุรี ซึ่งจัดขึ้นโดย ศ.ดร.นพ. เฉลิม หาญพาณิชย์

ดร.สุจินต์ ไชยชุมศักดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี เป็นประธานในงานถวายแอลกอฮอล์เจล จำนวน 1,000 ขวด ในโครงการ “บุญรักษา” ให้กับวัดทั่ว จ.นนทบุรี ซึ่งจัดขึ้นโดย ศ.ดร.นพ. เฉลิม หาญพาณิชย์ ประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท บางกอก เชน ฮอส ปิทอล จำกัด (มหาชน) โดย นายกันตพร หาญพาณิชย์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ฝ่ายการตลาด เป็นตัวแทนถวาย เพื่อป้องกันการแผ่ระบาดของโรคติดเชื้อ Covid-19 ณ ปัจจุบัน โอกาสนี้ได้รับเกียรติจาก พระราชธรรมนิเทศ (พระพยอม กลฺยาโณ) เป็นตัวแทนรับมอบแทนคณะสงฆ์จังหวัดนนทบุรี ณ ห้องประชุมชั้น 24 โรงพยาบาลเวิลด์เมดิคอล เมื่อเร็วๆ นี้ ทั้งยังได้รับเกียรติจาก คุณประยูร จรเจริญ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนนทบุรี, ศ.นพ.อดิศร ภัทราดูลย์, นพ.สุรพันธ์ ทวีวิกยการ และ นพ.ปิยะ เนตรวิเชียร ร่วมเป็นสักขีพยาน ณ ห้องประชุมชั้น 24 โรงพยาบาลเวิลด์เมดิคอล เมื่อเร็วๆ นี้

สอบถามเพิ่มเติม
โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล รัตนาธิเบศร์
Kasemrad Call Center 1218 กด 2
Line : @rtbinter
FB : @rtbinter
Website : www.kasemradinter.com
Youtube : KIH RTB


ข่าวสารอื่นๆ